Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Pro věřitele

Zkuste to s námi, za to nic nedáte! Neúčtujeme žádné zálohy ani poplatky.


Naše společnost se zabývá vymáháním pohledávek. Ty se v běžném životě vyskytují stále častěji a otrlost dlužníků přestává být slušnému člověku únosná. Jedná se o pohledávky ze všech možných oblastí (občanskoprávní, obchodně právní či pohledávky plynoucí z pracovních i rodinných vztahů). Existují také problematické výjimky, např. nemáte pohledávku podloženou, dlužník žije v zahraničí apod. Pokusíme se nalézt východisko i z těchto složitých situací.

Začnete správně už na začátku

Prevence - začněte správně již na začátku. Prověřte si své obchodní partnery! Pokud má podnikatel nahlášené sídlo podnikání nebo fyzická osoba trvalý pobyt na úřadě, nesvědčí to zrovna o seriózních záměrech a v takových případech bývá dosti obtížné dlužníka dostihnout a získat své prostředky zpět.


Svěřte svého dlužníka do naší osobní péče!


Získat vaše peníze zpět můžete prostřednictvím naší společnosti pomocí služby Vymáhání dluhů, kdy jen podepíšete Smlouvu o postoupení pohledávky (event. Mandátní smlouvu) a my vaši pohledávku začneme okamžitě vymáhat. 


Vyřešte své starosti využitím kombinace výše uvedených služeb.


Oblast pohledávek, dluhů a exekucí je složitá a plná odborné terminologie, proto jsme pro vás připravili slovník pojmů s nejvíce používanými termíny a pojmy. Lépe se tak budete orientovat v této oblasti a budete vědět o čem se mluví a jedná. Spolu se slovníkem pojmů si můžete přečíst odpovědi na otázky, které se často objevují v souvislosti s vymáháním pohledávek.


Pokud byste se přesto rádi zeptali na další informace, můžete nás kontaktovat buď telefonicky na tel. čísle +420 773 55 55 70 nebo e-mailem info@obchodsdluhy.cz.

Důležité odpovědi

Proč se NEsoudit?

Proč si NEnajímat právníka?

Proč si NEnajímat exekutora aneb věděli jste o exekutorech toto?

Co dělat, ocitne-li se Váš dlužník v insolvenci?

Proč uvažovat o postoupení nebo vymáhání pohledávky?

Vznik dluhu

Kdy lze tvořit daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti

Podléhá postoupení pohledávky dani z přidané hodnoty?

Má společnost nárok na vrácení DPH, pokud nebyla pohledávka dlužníkem zaplacena?

Ceník služeb

Kontaktní formulář

 


Proč se NEsoudit?

Již na začátku zaplatíte soudní poplatek 4 % z žalované částky, k tomu se přidají další poplatky a služby advokáta. Soudní řízení může vyjít na desítky tisíc korun a jeho výsledek je vždy nejistý. Vyhlídky na získání dlužné částky jsou tak nejisté. Výše nákladů na soudní řízení závisí na několika faktorech, čím vyšší částka, tím i vyšší platba právníkovi. 


Proč si NEnajímat právníka?

Právník je pro vás důležitým partnerem při složitých právních úkonech nebo sporech. V případě nesporných pohledávek je taková spolupráce zbytečně finančně a časově náročná. Podnikoví právníci se tedy mohou lépe soustředit na záležitosti bezprostředně se týkající vaší obchodní činnosti. Společnost Obchod s dluhy s. r. o. zajišťuje kompletní právní servis včetně spolupráce s externími subjekty jako jsou exekutoři a vykonavatelé.


Proč si NEnajímat exekutora aneb věděli jste o exekutorech toto?

„Bohužel může se stát také to, že se někdo sedm let soudí o peníze, které mu někdo jiný dluží, pak podá návrh na exekuci, ale zjistí se, že už opravdu není nic, co by bylo možné zabavit – a kde nic není, tam ani exekutor nebere. A ten poškozený tak nakonec nejenže se nedostane ke svým penězům, ale ještě musí zaplatit náklady a minimální odměnu exekutorovi. Je to sice hrozné, ale na druhé straně, pokud zvolíte cestu soudu, také musíte zaplatit soudní poplatek, který vám nikdo nikdy nevrátí.“

JUDr. Juraj Podkonický
Prezident Exekuční komory ČR
17. ledna 2008

Takže závěrem, pokud Povinný nic nemá, platíte náklady spojené s exekucí vy jako Oprávněný! 


Co dělat, ocitne-li se Váš dlužník v insolvenci?

Pokud chcete uplatnit pohledávku v insolvenčním řízení dlužníka, je třeba podat včas přihlášku vaší pohledávky do insolvenčního řízení. Pozor na lhůty v insolvenčním řízení, obecně jsou velmi krátké!


Proč uvažovat o postoupení nebo vymáhání pohledávky?

Při postoupení a vymáhání pohledávky můžete získat:

  1. Zlepšení cash-flow společnosti získáním likvidních prostředků, které je možné dál využívat.
  2. Snížení objemu pohledávek v konečném důsledku přinese nižší nároky na financování společnosti.
  3. Úspora administrativních nákladů spojených s interním mimosoudním vymáháním pohledávek.
  4. Úspora nákladů na soudním vymáhání pohledávek v podobě soudních poplatků a dalších nákladů řízení.
  5. Zlepšení finančních ukazatelů společnosti např. před bankovními ústavy nebo případnými investory.
  6. Čas strávený návštěvami a apelováním na dlužníka, můžete věnovat svému podnikání.
  7. Zamezení rizika promlčení pohledávek.
  8. Nezanedbatelný psychologický efekt. 

Vznik dluhu

Dluh vzniká okamžikem uplynutí lhůty pro zaplacení, tzn. dnem po splatnosti faktury, směnky, nájemného, dohodnuté částky apod. Od tohoto okamžiku se stává pohledávka dlužnou a věřitel je oprávněný vymáhat tuto pohledávku všemi zákonnými prostředky.


Kdy lze tvořit daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti?

Možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti je dána zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví v §8, §8a, §8b a §8c kriteria, dle kterých mohou být opravné položky vytvořeny.

Obecně lze říci, že se jedná především o nepromlčené pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení, které byly přihlášeny u soudu ve stanovené lhůtě, dále pak o nepromlčené pohledávky splatné po 31. prosinci 1994 s ohledem na aktuální právní status těchto pohledávek (např. zahájené rozhodčí, soudní nebo správní řízení).

Výše tvorby opravných položek k pohledávkám se pohybuje v návaznosti na splněná zákonná kritéria od 20 % až do 100 % jejich neuhrazené rozvahové hodnoty.


Podléhá Postoupení pohledávky dani z přidané hodnoty?

Ne, postoupení vlastní pohledávky není považováno za poskytnutí služby související s uskutečňovanými ekonomickými činnostmi plátce (viz §14, odst. 5, písm. d), zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 


Má společnost nárok na vrácení DPH, pokud nebyla pohledávka dlužníkem zaplacena?

Ne, nezaplacením pohledávky, jejíž součástí je také daň z přidané hodnoty, nevzniká nárok na odpočet odvedené daně z přidané hodnoty. 


 Ceník služeb

Vymáháme dluhy od 1 000 Kč výše. Provize obvykle činí 30 % dlužné částky. Výše provize závisí například na stáří pohledávky nebo obtížnosti jejího vymožení.

Neváhejte nás kontaktovat

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek