Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky a Refinancování

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Insolvence, insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Dlužník se nachází v úpadku, má-li více věřitelů a peněžité závazky vůči nim není schopen plnit.

Co je insolvence?

Insolvence lze laicky vysvětlit jako neschopnost splácet finanční závazky, do níž se může dostat jak fyzická osoba, tak i podnikatel. Návrh na podání insolvence se vždy podává k příslušnému krajskému nebo městskému soudu.

Insolvenční právo

Na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení byl vyhotoven zákon o insolvenci, který je platný od 1. ledna 2008. Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. V první části (§1 - §243) definuje základní pojmy jako úpadek, způsob řešení úpadku, zásady insolvenčního řízení či použití občanského soudního řádu.

Dále se zákon věnuje procesním subjektům a účastníkům řízení, ustanovení o insolvenčním řízení a projednání úpadku a rozhodnutí o něm. Další neméně důležitou částí jsou věřitelé a uplatňování pohledávek, definice majetkové podstaty a neplatnost a neúčinnost právních úkonů.

Druhá část tohoto zákonu (§244 - §18) je věnovaná způsobům řešení úpadku, jako je konkurs, reorganizace, úpadek finančních institucí a oddlužení.

Koho se týká insolvenční řízení?

V případě, že má dlužník jen jednoho věřitele, není možné postupovat podle insolvenčního zákona bez ohledu na výši dlužné částky. Může se jednat o insolvenci fyzických osob i právnických subjektů, platí však pro ně rozdílná pravidla pro vstup do insolvence (úpadku) a průběh insolvenčního řízení. Cílem insolvenčního řízení je dosáhnout majetkového vypořádání a vyvození nezbytných důsledků.

Co je cílem insolvenčního řízení?

Cílem řízení je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které by krizovou situaci překonalo anebo z ní vyvodilo nezbytné důsledky. Mělo by dojít k co největšímu uspokojení věřitelů, posílení jejich postavení, ale také motivace dlužníka ke snaze řešit úpadek a zrychlení úpadkového řízení.

Jaké jsou možnosti v insolvenčním řízení?

Jestliže se dlužník (podnikatel) dostane do úpadku, nabízí insolvenční zákon, který dvě možná řešení konkurz a reorganizace.

Jak podat návrh na insolvenci?

Návrh na insolvenci může podat jak dlužník, tak i věřitel. Jde-li však o hrozící úpadek, insolvenční návrh může podat pouze dlužník. Aby byl návrh na podání insolvence přijatý, musí obsahovat kromě obecných náležitostí také označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, kterého se to týká. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm. V případě, že jde o podnikatele, ten musí doplnit ještě IČO. Co se týče insolvence firmy, ta musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Podá-li insolvenční návrh věřitel, tak musí povinně doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku a k samotnému návrhu připojit její přihlášku.

Návrh musí obsahovat:

  • skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka 
  • skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh 
  • důkazy, kterých se navrhovatel dovolává 
  • musí být patrné, čeho se navrhovatel domáhá 
  • přiložení předepsaných příloh a listinných důkazů 

Insolvenční je nutné předložit s potřebným počtem stejnopisů. Jeden musí zůstat insolvenčnímu soudu a ostatní stejnopisy se doručí všem, kteří se insolvence účastní. Zjistěte, zda splňujete všechny podmínky insolvence, naše kalkulačka insolvence vám v tom pomůže.

Jak probíhá insolvence?

Průběh insolvence se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Insolvenční řízení však probíhá nejčastěji v těchto fázích:

1. Zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu

2. Rozhodnutí o úpadku dlužníka

3. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka

4. Realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka

5. Konec insolvenčního řízení

Sledování insolvence

Insolvenční rejstřík lze v dnešní době sledovat díky různým programům či mobilním aplikacím. Při využívání programu nebo aplikace můžete sledovat různé změny insolvencí a potencionálních dlužníků (např. sledování insolvence u fyzických osob). Dále si zde můžete prohlédnout všechny dokumenty, které souvisejí s fyzickými i právnickými osobami v úpadku.

Mimosoudní exekuce

Získat vaše peníze zpět můžete prostřednictvím naší společnosti pomocí služby Vymáhání dluhů, kdy jen podepíšete Smlouvu o postoupení pohledávky (event. Mandátní smlouvu) a my vaši pohledávku začneme okamžitě vymáhat. Pokud totiž ten na kterého uvalíte exekuci nic nemá, tak všechny náklady spojené s exekucí budete platit VY!

Pomůžeme vám

Dohodnutá splatnost faktury už dávno vypršela, dlužník přesto neuhradil domluvenou částku za poskytnutí částky či za dodání zboží? Tato situace u mnoha obchodníků a podnikatelů nastává stále častěji. Neplatit dluhy totiž není ve většině případů trestný čin, jak se tedy dostat ke svým penězům? Obrátit se můžete na nás, máme v oblasti vymáhání bohaté zkušenosti.

 

VOLEJTE +420 773 55 55 70

Zpět na SLOVNÍK

 

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek