Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Směnka

Směnka je převoditelný cenný papír. Obsahuje bezpodmínečný závazek dlužníka, který dává majiteli směnky nesporné právo žádat zaplacení peněžní částky uvedené ve směnce. Uplatnění nároků ze směnky je vázáno na její držbu a předložení. Je nutné, aby byla směnka kryta. Jako zabezpečení je vhodné, aby za směnku ručil třetí subjekt (aval). Od směnky nelze odstoupit.

Jaké jsou zákonné náležitosti?

U směnky je důležité, aby obsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti. V opačném případě by byla neplatná.

  • označení listiny jako „směnka“ nestačí jen v nadpisu, ale musí být uvedeno v textu listiny.
  • bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou ve směnce
  • jméno toho, kdo má platit sjednanou částku
  • splatnost směnky
  • místo, kde má být placeno
  • datum a místo vystavení směnky
  • vlastnoruční podpis výstavce

Rozlišují se 2 druhy směnek

Vždy v závislosti na tom, kdo se zavazuje závazek zaplatit:

  • směnka vlastní – zavazuje se přímo výstavce směnky
  • směnka cizí – přikazuje závazek zaplatit třetí osobě.

Datosměnka je směnka splatná určitý čas po jejím vystavení. Směnka může být použita k zajištění pohledávky např. v podobě blanko směnky nebo také bianco směnky.

Pomůžeme vám

Nevyznáte se v problematice cenných papírů a potřebujete pomoc? Splatnost faktury už dávno vypršela, dlužník přesto neuhradil domluvenou částku za poskytnutí částky či za dodání zboží? Tato situace u mnoha obchodníků a podnikatelů nastává stále častěji. Neplatit dluhy totiž není ve většině případů trestný čin, jak se tedy dostat ke svým penězům? Obrátit se můžete na nás, máme v oblasti vymáhání bohaté zkušenosti.

 

VOLEJTE +420 773 55 55 70

Zpět na SLOVNÍK

 

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek