Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Pro dlužníky

Jsme schopni zastavit nebo ukončit vaši exekuci! NOVĚ!


Pokud jste již obdrželi Oznámení o postoupení pohledávky, kterou měl za vámi v něm uvedený věřitel, je třeba abyste pochopili, že tímto krokem jsme se vašimi zákonnými věřiteli stali my. Pro vaši lepší orientaci v této situaci vám v krátkosti představíme naši společnost.

Jsme obchodní a investiční společnost, specializující se na inkaso a vymáhání pohledávek, na obchod s nimi a rovněž řešení problémů souvisejících s nehrazením závazků v obchodním styku i mimo něj. Další informace v článku Jak probíhá exekuce? nebo Jak se vyhnout exekuci?


Je čas začít svůj problém řešit!


V nejbližší době vás navštíví pracovník našeho vymáhacího oddělení, aby s vámi dohodl způsob uhrazení vašeho dluhu. V případě zájmu se vám bude věnovat i s hledáním nejvhodnějšího řešení vaší finanční situace.


Nejhorší variantou je nekomunikovat!


Pokud chcete výše uvedenému setkání předejít, svůj dluh vůči nám uhraďte nejpozději do 10 dnů od doručení této informace, a to na bankovní účet číslo 43-5126850257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Jako variabilní symbol použijte své IČ (jste-li podnikatel), nebo rodné číslo (dlužíte-li jako fyzická osoba – nepodnikatel). Případně do textu uveďte jméno plátce.


Jsme firma na zážitky...


Vzhledem ke zkušenostem, které jsme získali při naší práci, víme, že snaha obohatit se na úkor svého věřitele, není vždy tou jedinou motivací dlužníků, kteří jsou v prodlení s placením svých závazků. Ke všem novým zakázkám přistupujeme proto individuálně, ale vždy s jediným jasným cílem!


Je naivní doufat, že se na váš dluh zapomene!


Můžete nás rovněž sami kontaktovat telefonicky na čísle +420 773 555 570 nebo elektronicky na e-mailové adrese info@obchodsdluhy.cz.


Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek