Oddlužení OSVČ

Dlužník, který nepodniká a veškeré dluhy nevznikly z jeho podnikatelské činnosti, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby byl jeho úpadek řešen oddlužením. Pokud jste však podnikatel, kterému vznikly dluhy z podnikatelské činnosti, naše firma Obchod s dluhy s.r.o. se specializuje i na oddlužení OSVČ. 

O oddlužení může požádat každý podnikatel, jehož dluhy vzniklé z podnikání jsou ve výši maximálně 30 %. S tímto však musí vždy souhlasit veřitel.

Splátky z příjmů podnikání

Živnostník může splácet pohledávky věřitelů v průběhu oddlužení a to z příjmů, které získává ze svého podnikání. Takto může ovšem učinit pouze za předpokladu, že v době rozhodné pro posouzení oddlužení nebude mít žádné dluhy ze svého podnikání.

Soud povolil, že ve specifických případech se věc přenechá uvážení insolvenčního soudu.

V R 79/2009 Nejvyšší soud povolil, že přihlédne k těmto okolnostem: 

  • době vzniku konkrétního dlužníkova závazku z podnikání
  • době ukončení dlužníkova podnikání
  • množství neuhrazených dlužníkových závazků z podnikání  
  • výši konkrétního dlužníkova závazku z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků
  • tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku se jedná, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení

Soud tedy při posouzení oddlužení pro podnikatele respektuje a zohledňuje tyto okolnosti. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v některých případech je možné povolit oddlužení i podnikateli, který nabyl svých dluhů ze své podnikatelské činnosti.

Kategorie oddlužení OSVČ je oproti oddlužení fyzické osoby všeobecně považována za velmi obsáhlou, spletitou a náročnou problematiku, u které je doporučováno veškeré záležitosti přenechat kvalifikovaným odborníkům a také se informovat pouze u nich.

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek