Oddlužení

Dostali jste se do tíživé finanční situace, ve které již nejste schopni hradit své závazky? Jde vaše nemovitost do dražby pro neadekvátní výši dluhu? Banky vám nepůjčí? Máte pocit, že jste se ocitli v začarovaném kruhu splácení a dluhů? Hrozí vám zabavení vašeho majetku? Všechny problémy mají řešení. Oddlužíme vás legální cestou podle insolvenčního zákona.

Řešením je osobní bankrot

Nabízíme pomoc s insolvencí, jedinou legální cestou k vašemu oddlužení. Pokud váš příjem nestačí na splácení dluhů věřitelům, je pro vás vyhlášení tzv. osobního bankrotu to nejlepší řešení. Při oddlužení dochází ke sjednocení všech závazků věřitelů vůči dlužníkovi. Oddlužení musí povolit soud, který také stanovuje konkrétní způsob, zastavuje exekuci a vymáhání dlužných splátek. Celkový dluh může být snížen až o 70 %.

K povolení oddlužení je nejprve potřeba ujasnit způsob, jakým bude oddlužení provedeno. Zákon nám nabízí jen dva možné způsoby oddlužení, a to zpeněžení majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře.

Oddlužení má i další výhody:

  • zákonná ochrana dlužníka – závazky dlužníka jsou řešeny podle insolvenčního zákona a nelze tedy podat žalobu k civilnímu soudu, využít rozhodce či vykonat exekuci

  • stop efekt – při oddlužení nedochází k dalšímu narůstání objemu závazků, ale řeší se závazky v aktuální výši

  • snížení úhrady – snížení celkové úhrady až na 30 % jejich hodnoty (u nezajištěných věřitelů)

  • nakládání s majetkem – dlužník může libovolně disponovat svým majetkem

  • prominutí úhrady – možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků

V případě, že přemýšlíte o možnosti nechat se oddlužit a chcete vědět o tom vše, pak si přečtěte náš článek v sekci Jak probíhá oddlužení.

Podmínky oddlužení

Aby byl člověku schválen návrh na oddlužení, je nutné, aby splnil několik podmínek. Některé z těchto podmínek jsou stanoveny inslovenčním zákonem, další podmínky byly pak vytvořeny soudu. Mezi tyto podmínky patří:

  • Uhrazení v oddlužení min. 30 % z celkové výše nezajištěných závazků
  • Nemít závazky z podnikatelské činnosti
  • Být v úpadku nebo v hrozícím úpadku
  • Dlužit více věřitelům (min. dvěma)

Uhrazení alespoň 30 % svých dluhů

Jedná se o základní podmínku oddlužení. Pokud tuto podmínku dotyčný dlužník nesplní, pak příslušný soud oddlužení nepovolí. Jedinou možností je pak získání souhlasu věřitelů s tím, že celková výše splátky, kterou v rámci oddlužení dostanou, bude nižší než stanovených 30 %.

Aby dlužník splnil tuto podmínku, je potřeba, aby měl buď zajištěn příjem (tedy plat, mzdu, odměnu z dohody o provedení práce či pracovní činnosti, důchod, mateřskou, nemocenskou, rentu atd.) a na základě tohoto příjmu byl schopen uhradit do 5 let výš zmíněných 30 % veškerých nezajištěných dluhů + odměnu insolvenčního správce.

Druhou možností je, že dlužník bude vlastnit majetek, jehož prodeje se uhradí 30 % z celkové výše nezajištěných závazků spolu s odměnou insolvenčního správce.

Nemít závazky z podnikatelské činnosti

Aby dlužníkovi bylo povoleno oddlužení, nesmí mít závazky z podnikatelské činnosti. U některých případů však Nejvyšší soud České republiky může udělat výjimku. Konkrétně může být oddlužení povoleno dlužníkům, jejichž dluhy z podnikání jsou nízké (kolem 20 – 30 % z celkové výše dluhu).

Být v úpadku nebo v hrozícím úpadku

Dlužník musí být rovněž v úpadku nebo v hrozícím úpadku, což znamená, že peněžité závazky musí být po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník tyto závazky není schopen plnit.

 

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek