Volejte zdarma 800 110 012Volejte zdarma 800 110 012 Volejte zdarma 800 110 012Volejte zdarma 800 110 012

Osobní bankrot podmínky

Osoba, které dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. může podat insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení, musí splňovat určité zákonem dané podmínky pro osobní bankrot a znaky úpadku. Osobní bankrot se provádí v rozsahu pěti let. Na soud se s žádostí o oddlužení může obrátit každá fyzická osoba, která dluží více věřitelům a není schopna dluhy splácet a z pravidelného příjmu může uhradit během pěti let alespoň 30 % všech svých dluhů.

Dlužník je v úpadku, pokud má:

  • více věřitelů (tedy nejméně dva)
  • peněžité závazky, s jejichž úhradou je více než 30 dnů v prodlení po splatnosti
  • není schopen tyto závazky plnit a je v tzv. platební neschopnost

Dlužník musí splňovat všechny výše popsané podmínky, aby mohl podat návrh na vyhlášení osobního bankrotu. Zároveň dlužník nesmí být podnikatelem, aby mohl insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek byl řešen oddlužením fyzické osoby.

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit:

  • seznam majetku a závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo od seznamů předložených v insolvenčním řízení dříve
  • kompletní listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
  • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky

Koho zákon považuje za platebně neschopného dlužníka?

  • zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků
  • neplní většinu svých peněžitých závazků po dobu delší než tři měsíce po lhůtě jejich splatnosti
  • pokud není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných peněžitých závazků dlužníka výkonem rozhodnutí či exekucí
  • pokud nesplnil svoji povinnost uloženou insolvenčním soudem, a to předložit příslušné seznamy (jedná se o seznam majetku dlužníka včetně pohledávek s uvedením případných dalších dlužníků dlužníka, seznam veškerých závazků dlužníka s uvedením věřitelů, a dále doložení listin, které dokládají úpadek dlužníka)

Pokud se dlužník dohodne s věřiteli na splátkovém kalendáři, soud rozhodne, jakou část z celkové splátky budou jednotliví věřitelé dostávat. Ta závisí na velkosti dluhu a rozhodnutí soudu. Jediné peníze, které dlužníkovi zbydou, je nezabavitelná částka.

Nezabavitelná částkastanoví se na základě životního minima dlužníka a jeho nákladů na bydlení, které stanovuje stát. Částka se zvyšuje i za každé vyživované dítě a manžela či manželku.

Osobní bankrot - poradna

Máte další otázky týkající se osobního bankrotu? Nenašli jste něco na našich stránkách a chtěli byste to objasnit? Pak se neváhejte na nás obrátit. Na vše se vám pokusíme odpovědět a vysvětlit tak, abyste v tom měli jasno. Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Zašlete nám dotaz

Potřebujete poradit? Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Naši klienti

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek