Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Vymáhání směnky

Směnka bývá pro věřitele poměrně spolehlivým způsobem, jak poskytnout půjčku s co nejmenším rizikem. Obvykle bývá rychlá, jednoduchá a věřiteli dává poměrně velké procento úspěchu v soudním sporu, v případě, že by dlužník svůj závazek neplnil.

Směnka však obsahuje i nenápadné nebezpečí

Věřitel si totiž musí velmi pečlivě hlídat datum splatnosti a promlčecí dobu směnky. Pokud tyto faktory zanedbá, může se dostat vůči dlužníkovi do značné nevýhody. Když si věřitel ohlídá datum splatnosti i promlčecí dobu směnky, je na dobré cestě k tomu, aby dluh získal opět zpět.

Směnka mu pomůže hlavně u soudu, kdy vůči neplatícímu dlužníkovi může být snadno nařízena exekuce. Vymáhání pohledávek ze směnek patří proto mezi velmi úspěšné.

Ohlídejte si datum splatnosti a promlčecí dobu směnky.

 

Směnka se může uzavírat na určité datum splatnosti, ale může se nechat plynout také libovolně a plně tak záviset na vůli věřitele. Když směnku věřitel předloží, má pak automaticky právo na její splatnost. Pokud dlužník tuto výsadu neakceptuje, může věřitel přistoupit k vymáhání směnky.

Vymáhání směnky nebo její prodej?

Pokud disponujete směnkou, kterou vám dlužník nevyplatil, máte dvě možnosti, jak tuto situaci vyřešit. Buď se rozhodnete pro její vymáhání, nebo máte možnost směnku prodat. Naše společnost směnky vymáhá, SMĚNKY NEVYKUPUJEME!

Postup při vymáhání směnky

Nejdříve se posuzuje, zda je předložená směnka platná. Provádí se z toho důvodu, že mnoho směnek vykazuje chyby, které mohou jednoduše způsobit neplatnost směnky. Na základě prověření platnosti je zahájeno vymáhání pohledávky, a to tak, že je dlužníkovi zaslána předžalobní výzva s poučením o následcích nesplnění této výzvy.

Pokud ani přes výzvu dlužník neuhradí svůj dluh nebo se nedohodne na splátkách, přistupuje se k vymáhání směnky soudní cestou. Pohledávky ze směnky jsou řešeny ve speciálním řízení, které je zahájeno návrhem. Tento návrh musí obsahovat originál směnky a při podání žaloby je nutné zaplatit soudní poplatek, který činí 5 % z dlužné částky.

Soud na základě žaloby vydá tzv. směnečný platební rozkaz, který je doručen dlužníkovi. Ten má 15 dní od doručení podat proti směnečnému rozkazu své odůvodněné námitky. Pokud tak neučiní, směnečný rozkaz nabývá právní moci a vykonatelnosti. Když dlužník ani přesto nezaplatí pohledávku, přistupuje se k vymáhání exekuční cestou.

Máte ohledně vymáhání směnky nejasnosti a potřebovali byste svoji situaci zkonzultovat s někým zkušeným?

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek