Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Věřitel

Je subjekt, který ve smlouvě poskytuje druhé straně půjčku nebo obecně předmět smlouvy (peníze, konkrétní věc, právo na užívání). Věřitelem je účastník závazkového právního vztahu, který je z obsahu tohoto vztahu oprávněn požadovat po straně druhé - dlužníkovi - nějakou majetkovou hodnotu, označovanou jako plnění. Věřitelem může být fyzická i právnická osoba.

Co by měl vědět věřitel?

Zákoník nepožaduje, aby byla smlouva o půjčce uzavřena v písemné formě. Vždy je však lepší zvolit písemnou formu smlouvy. Věřitel tím posílí svoji důkazní pozici pro případný pozdější spor.

Co musí obsahovat smlouva mezi dvěma subjekty?

Vstoupením smlouvy v platnost vzniká závazek dlužníka vůči věřiteli. V případě, že na straně věřitelské je více osob, ať už fyzických nebo právnických, hovoříme o tzv. pluralitě aktivní, na rozdíl od plurality pasivní, která označuje více osob na straně dlužnické. Smlouva obsahuje datum splatnosti a ve většině případů též i sankce vůči dlužníkovi, pokud do doby splatnosti závazek nesplatí.

Jaké jsou sankce pro dlužníka?

Sankcemi může být navýšení dlužné částky o pokutu (přirážku) za pozdní splacení (úrok z prodlení) nebo nevyhovění povinností plynoucích ze smlouvy.

Pomůžeme vám

Nevyznáte se v problematice závazků a potřebujete pomoc? Splatnost faktury už dávno vypršela, dlužník přesto neuhradil domluvenou částku za poskytnutí částky či za dodání zboží? Tato situace u mnoha obchodníků a podnikatelů nastává stále častěji. Neplatit dluhy totiž není ve většině případů trestný čin, jak se tedy dostat ke svým penězům? Obrátit se můžete na nás, máme v oblasti vymáhání bohaté zkušenosti.

 

VOLEJTE +420 773 55 55 70

Zpět na SLOVNÍK

 

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek