Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Jak probíhá exekuce?

Vzít si půjčku nebo úvěr není v dnešní době nic neobvyklého. V některých případech je to prakticky nutnost, zvláště jedná-li se o koupi bytu či stavbu domu. Se stále rostoucím trendem půjček a úvěrů rostou také počty lidí, kteří se potýkají s dluhy. S tím souvisí i hrozba nesplácení, které může končit exekucí. Jak exekuce probíhá, jak postupovat a zda existuje možnost zrušení, se dočtete v následujícím článku.

Co je to exekuce?

Exekuce je možné popsat jako nucený výkon vykonatelného titulu. Vykonavatelným titulem je myšleno notářský nebo exekutorský zápis, usnesení o smíru nebo vykonatelná rozhodnutí soudu. To může obsahovat platební rozkaz či následně vydaný rozsudek.

Průběh exekučního řízení

 • exekuční titul
 • exekuční návrh
 • pověření a nařízení
 • exekuce soudem
 • vydání exekučního příkazu
 • některá z forem obrany proti exekuci
 • provedení exekuce konkrétním způsobem
 • splnění povinností z exekučního titulu a vypořádání nákladů exekuce

Exekuční návrh

Návrh na zahájení exekučního řízení podává vždy věřitel, to znamená člověk nebo instituce, které je dluženo. Navrhovatel nebo exekutor, na kterého je od roku 2009 možné podat návrh přímo, vypracuje návrh na nařízení exekuce. Jeho součástí musí být exekuční titul. Takový návrh musí být doručen na soud.

Jak postupovat při exekuci?

Na exekuci dlužníkova majetku je možné si najmout exekutora či exekutorský úřad. Při jeho výběru je dobré si zjistit co nejvíce informací a referencí. Exekutorovi se skládá záloha na náklady exekuce. Její výše se většinou odvíjí od výše pohledávky. Většinou to bývá 4 – 5% z vymáhané částky. Jedná se o vratnou zálohu, která se věřiteli vrací a náklady spojené s exekucí platí dlužník.

Nařízení soudu

Vypracovaný návrh na nařízení exekuce spolu s exekučním titulem musí být předložen soudu. Je-li vše podané v pořádku, soud stanoví 15denní lhůtu na rozhodnutí. Při kladném rozhodnutí soud nařídí exekuci a pověří její realizací soudnímu exekutorovi, který byl uvedený v návrhu. Soudní exekutor doručí dlužníkovi usnesení o nařízení exekuce spolu s exekučními příkazy postihující jeho majetek.

Způsob exekuce

 • srážky ze mzdy a dalších příjmů
 • přikázání pohledávky prodej movitých věcí
 • prodej nemovitosti
 • prodej podniku

Zrušení exekuce

Exekuční řízení je ukončeno v okamžiku, kdy je splněn její účel. Tedy splněna povinnost plynoucí z exekučního titulu a jsou zároveň vypořádány náklady vzniklé touto exekucí. Oprávnění k vedení exekuce tak soudnímu exekutorovi zaniká. O této skutečnosti musí soudní exekutor vyrozumět všechny orgány a osoby, kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost. Exekuční řízení může být také ukončeno vyloučením soudního exekutora soudem, zastavením exekuce soudním exekutorem nebo soudem.

Kdy je neoprávněná exekuce?

Neoprávněná exekuce vzniká v případě, jedná-li se o dluh již splacený nebo jsou zabaveny věci, které být zabaveny nemohou. Jedná se například o věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny. Dále pak věci, jejichž prodej je v rozporu s morálními pravidly.

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek