Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Mandátní smlouva

Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. Je-li zařízení záležitosti předmětem podnikatelské činnosti mandatáře, má se za to, že úplata byla smluvena. Pro mandátní smlouvu není předepsána písemná forma.

Jaké jsou části mandátní smlouvy?

  • určení smluvních stran, kdo je mandatář a kdo mandant
  • určení předmětu smlouvy
  • úplatnost

Co je úplatnost?

Úplatnost je jedním ze znaků mandátní smlouvy. Pokud by tomu tak nebylo a ve smlouvě nebyla úplata stanovena, tak zákon předpokládá, že smluvena byla a ve výši podle § 571 odst. 1 obchodního zákoníku. Pokud by ve smlouvě bylo výslovně uvedeno, že zařízení záležitosti bude provedeno bezúplatně a její obsah byl jinak dostatečně určitý, posuzovala by se jako příkazní smlouva.

Jaký je předmět činnosti mandatáře?

Předmět činnosti mandatáře může mít z právního hlediska dvojí povahu. Za prvé spočívá v uskutečňování právních úkonu mandatáře jménem mandanta. Může uzavírat smlouvy, uplatňovat reklamační nároky nebo zastupovat při soudním jednání. Za druhé spočívá ve faktické činnosti ke které je potřeba zmocnění. Například obstarání určitých informací nebo zajišťování podmínek.

Zánik závazků vyplývajících z mandátní smlouvy

Způsoby zániku mandátní smlouvy upravuje §  574 a 575 obchodního zákoníku. Dále automaticky zaniká smrtí mandatáře, jedná-li se o fyzickou osobu nebo zánikem právnické osoby, která převzala funkci mandatáře.

Pomůžeme vám

Nerozumíte pojmům jako mandant nebo mandatář a potřebujete pomoc? Dohodnutá splatnost faktury už dávno vypršela, dlužník přesto neuhradil domluvenou částku za poskytnutí částky? Tato situace u mnoha obchodníků a podnikatelů nastává stále častěji. Neplatit dluhy totiž není ve většině případů trestný čin, jak se tedy dostat ke svým penězům? Obrátit se můžete na nás, máme v oblasti vymáhání bohaté zkušenosti.

 

VOLEJTE +420 773 55 55 70

Zpět na SLOVNÍK

 

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek