Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Exekuce

Exekuce (zákon č. 120/2001 Sb.) je výkon rozhodnutí, řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno. Exekuce je jedním z nástrojů vymáhání pohledávek za předpokladu, že dlužník disponuje majetkem a věřitel předloží exekuční titul.

Cílem exekuce je vymožení peněžité částky pro dlužníka pro věřitele, případně donucení ke splnění jiné povinnosti. Nuceným výkonem exekučního titulu může být notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, rozhodčí nálet a jiné.

Soudní výkon rozhodnutí

Podle občanského soudního řádu nemohou soudy vykonávat pouze ta rozhodnutí, která se primárně vykonávají ve správní nebo daňové exekuci. Soud, který výkon rozhodnutí v rámci řízení nařídil, se zároveň postará o jeho provedení. V každé věci může oprávněný navrhnout jen jeden způsob výkonu rozhodnutí.

Soud rozhodne podle toho, zda se vymáhá povinnost zaplatit peněžitou částku tzv. exekuce na peněžité plnění, nebo se jedná o vymáhání jiné povinnosti tzv. exekuce na nepeněžité plnění. U peněžitého plnění to mohou být srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, správa nemovité věci, prodej movitých věcí nebo nemovitostí.

Exekuce soudním exekutorem

Naopak prostřednictvím soukromého exekutora lze vymáhat libovolný exekuční titul, s výjimkou rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé děti a ochrany proti domácímu násilí. O nařízení exekuce ze začátku vůbec nemusíte vědět. Usnesení o nařízení exekuce vám bude doručeno až společně s exekučními příkazy postihujícími vaši mzdu nebo majetek.

Mimosoudní exekuce

Získat vaše peníze zpět můžete prostřednictvím naší společnosti pomocí služby Vymáhání dluhů, kdy jen podepíšete Smlouvu o postoupení pohledávky (event. Mandátní smlouvu) a my vaši pohledávku začneme okamžitě vymáhat. Pokud totiž ten na kterého uvalíte exekuci nic nemá, tak všechny náklady spojené s exekucí budete platit VY!

Pomůžeme vám

Dohodnutá splatnost faktury už dávno vypršela, dlužník přesto neuhradil domluvenou částku za poskytnutí částky či za dodání zboží? Tato situace u mnoha obchodníků a podnikatelů nastává stále častěji. Neplatit dluhy totiž není ve většině případů trestný čin, jak se tedy dostat ke svým penězům? Obrátit se můžete na nás, máme v oblasti vymáhání bohaté zkušenosti. Pomůžeme i dlužníkům a poradíme jak se vyhnout exekuci.

 

VOLEJTE +420 773 55 55 70

Zpět na SLOVNÍK

 

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek