Na vaše dlužníky si posvítíme

[Přeskočit navigaci]

Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Obchod s dluhy - katalog

Obchod s dluhy přináší efektivní a jednoduchý způsob, pro obchodování s pohledávkami.

Úvěry a půjčky pro firmy a OSVČ

Půjčka s úrokem od pouhých 1,25%. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Oddlužení

Dostali jste se do tíživé...

Financování soudních sporů

Stává se to poměrně...

Žádost o oddlužení

Dostali jste se kvůli mnoha dluhům do špatné finanční situace a nejste schopni tyto závazky již splácet? Mnohdy jedinou možností je oddlužení neboli vyhlášení osobního bankrotu. Aby však člověk mohl vyhlásit osobní bankrot, musí podat žádost na oddlužení příslušnému soudu. Jak takovou žádost podat vám popíšeme v tomto článku.

Zbavte se dluhů, vyhlaste osobní bankrot.

Co je vůbec to oddlužení?

Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob, jak se dlužník může zbavit svých vzniklých dluhů, které nemůže již dále splácet. Při schválení osobního bankrotu nastane to, že jsou dlužníkovi veškeré dluhy sjednoceny. Nespornou výhodou oddlužení je, že se dlužník vyhne exekučnímu řízení a dalšímu narůstání úroků. Navíc v případě dodržení určitých podmínek dlužník zaplatí ze svých dluhů pouhých 30 % a zbytek částku mu bude prominut.

Podmínky při oddlužení

Díky oddlužení se lidé mohou dostat ze špatné finanční situace. Jak už bylo výše zmíněno, dlužník musí podat žádost o oddlužení patřičnému soudu. Když mu je tato žádost povolena, dlužník musí po dobu 5 let zaplatit 30 % dluhů věřitelům, kterým dluží. Tato část je zabavována dlužníkovi z jeho výplaty až do nezabavitelného minima.

Oddlužení krok za krokem

Celý proces se zahajuje samotnou žádostí o oddlužení. Tato žádost se podává u příslušného krajského soudu, do jehož působnosti dlužník podle bydliště spadá. Tento návrh může podat pouze dlužník a to buď v tištěné, nebo elektronické podobě. V případě podání tištěné verze, písemnost musí být ručně podepsána a úředně ověřena. U elektronické žádosti nesmí chybět elektronický podpis.

Další potřebné dokumenty

K samotnému návrhu je potřeba přiložit i další dokumenty a listiny. Konkrétně se jedná o:

  • Seznam majetku a seznam závazků, příp. předložení prohlášení o změnách vzniklých v mezidobí.
  • Listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka a to za poslední 3 roky.
  • Písemný souhlas nezajištěného věřitele týkající se dohody s dlužníkem, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Rozhodnutí soudu o schválení

Poté, co dlužník podá žádost k soudu, ten rozhodne o jeho schválení/zamítnutí. V ideálním případě oddlužení povolí a vydá na základě toho usnesení, které obsahuje všechny potřebné informace týkající se tohoto řízení (např. způsob oddlužení, splátkový kalendář atd.).

Způsoby oddlužení

V insolvenčním zákoně se můžete dočíst, že jsou dva způsoby, jak člověka oddlužit – buď zpeněžením majetku (prodej majetku), který dlužník nabyl do chvíle, co soud povolil oddlužení, nebo formou splátkového kalendáře. V případě, že je dlužníkův příjem příliš nízký, je možné osobní bankrot vyhlásit s pomocí třetí osoby, která bude na splácení přispívat. Pokud dlužník splatí za 5 letech alespoň 30 % pohledávek, bude mu zbylý dluh odpuštěn.

Pokud jste ztratili kontrolu nad vaší finanční situací a dluhy vám kvůli úrokům neustále narostou, je oddlužení pro vás dobrým řešením. Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na čísle 773 55 55 70.

Pomůžeme vám s administrací

 

Zašlete nám dotaz

Potřebujete poradit? Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Naši klienti

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek