Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky pro podnikatele

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Žádost o oddlužení

Dostali jste se kvůli mnoha dluhům do špatné finanční situace a nejste schopni tyto závazky již splácet? Mnohdy jedinou možností je oddlužení neboli vyhlášení osobního bankrotu. Aby však člověk mohl vyhlásit osobní bankrot, musí podat žádost na oddlužení příslušnému soudu. Jak takovou žádost podat vám popíšeme v tomto článku.

Zbavte se dluhů, vyhlaste osobní bankrot.

Co je vůbec to oddlužení?

Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob, jak se dlužník může zbavit svých vzniklých dluhů, které nemůže již dále splácet. Při schválení osobního bankrotu nastane to, že jsou dlužníkovi veškeré dluhy sjednoceny. Nespornou výhodou oddlužení je, že se dlužník vyhne exekučnímu řízení a dalšímu narůstání úroků. Navíc v případě dodržení určitých podmínek dlužník zaplatí ze svých dluhů pouhých 30 % a zbytek částku mu bude prominut.

Podmínky při oddlužení

Díky oddlužení se lidé mohou dostat ze špatné finanční situace. Jak už bylo výše zmíněno, dlužník musí podat žádost o oddlužení patřičnému soudu. Když mu je tato žádost povolena, dlužník musí po dobu 5 let zaplatit 30 % dluhů věřitelům, kterým dluží. Tato část je zabavována dlužníkovi z jeho výplaty až do nezabavitelného minima.

Oddlužení krok za krokem

Celý proces se zahajuje samotnou žádostí o oddlužení. Tato žádost se podává u příslušného krajského soudu, do jehož působnosti dlužník podle bydliště spadá. Tento návrh může podat pouze dlužník a to buď v tištěné, nebo elektronické podobě. V případě podání tištěné verze, písemnost musí být ručně podepsána a úředně ověřena. U elektronické žádosti nesmí chybět elektronický podpis.

Další potřebné dokumenty

K samotnému návrhu je potřeba přiložit i další dokumenty a listiny. Konkrétně se jedná o:

  • Seznam majetku a seznam závazků, příp. předložení prohlášení o změnách vzniklých v mezidobí.
  • Listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka a to za poslední 3 roky.
  • Písemný souhlas nezajištěného věřitele týkající se dohody s dlužníkem, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Rozhodnutí soudu o schválení

Poté, co dlužník podá žádost k soudu, ten rozhodne o jeho schválení/zamítnutí. V ideálním případě oddlužení povolí a vydá na základě toho usnesení, které obsahuje všechny potřebné informace týkající se tohoto řízení (např. způsob oddlužení, splátkový kalendář atd.).

Způsoby oddlužení

V insolvenčním zákoně se můžete dočíst, že jsou dva způsoby, jak člověka oddlužit – buď zpeněžením majetku (prodej majetku), který dlužník nabyl do chvíle, co soud povolil oddlužení, nebo formou splátkového kalendáře. V případě, že je dlužníkův příjem příliš nízký, je možné osobní bankrot vyhlásit s pomocí třetí osoby, která bude na splácení přispívat. Pokud dlužník splatí za 5 letech alespoň 30 % pohledávek, bude mu zbylý dluh odpuštěn.

 

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek