Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Dlužník

Je každý subjekt, který má povinnost uhradit závazek věřiteli. Věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má dluh vůči věřiteli. Plnění povinnosti dlužníka je předmětem závazkového právního vztahu. Dlužníkem se může stát fyzická nebo právnická osoba, resp. stát. Má-li více dlužníků věřiteli poskytnout stejné plnění, jde o dluh společný.

Závazek dlužníka

Závazkem většinou bývá splátka určitého finančního obnosu (případně navýšená o úrok). Pokud dlužník neuhradí svůj závazek k datu splatnosti, stává se z něho neplatič. Závazkový vztah, poněvadž je vztahem společenským, musí mít alespoň dva účastníky, kteří vůči sobě zpravidla vystupují jako dvě strany se vzájemně protikladným postavením.

Podle charakteru jejich právního postavení tyto účastníky označujeme jako věřitel (oprávněný) a dlužník (povinný).

Směnečný dlužník

Směnečným dlužníkem se osoba stává v případě, kdy byla k uzavření závazku použita směnka. Na směnce musí být stanoveno, do kdy má být dlužná částka uhrazena. Toto datum musí být bez odkladu dodrženo. Směnečný dlužník se může změnit když je směnka prodána jiné osobě.

Společný závazek

V závazkovém vztahu může na straně věřitelské a dlužnické figurovat i více osob. Podle toho rozdělujeme závazky na jednoduché, v nichž na každé straně vztahu vystupuje pouze jeden účastník, a společné, u nichž alespoň na jedné straně vztahu je více než jeden účastník.

Pomůžeme vám

Dohodnutá splatnost faktury už dávno vypršela, dlužník přesto neuhradil domluvenou částku za poskytnutí částky či za dodání zboží? Tato situace u mnoha obchodníků a podnikatelů nastává stále častěji. Neplatit dluhy totiž není ve většině případů trestný čin, jak se tedy dostat ke svým penězům? Obrátit se můžete na nás, máme v oblasti vymáhání bohaté zkušenosti.

 

VOLEJTE +420 773 55 55 70

Zpět na SLOVNÍK

 

Zašlete nám poptávku

Máte více dotazů k vymáhání pohledávek? Kontaktujte nás prosím.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů

Prosím vyplňte všechny položky, budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz, stížnost, otázku. Děkujeme.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek