Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky a Refinancování

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Jak probíhá oddlužení?

Čím dál tím více lidí žije v dnešní době na dluh a čím dál více lidí to přeženou s půjčkami, a pak se dostávají do takové finanční situace, ze které není téměř cesty zpět. Mnohdy je jedinou cestou z dluhové pasti právě oddlužení.

Co je oddlužení?

Oddlužení je způsob, jak se mohou dlužníci zbavit svých dluhů, které nejsou nedále schopni splácet. Pokud chce člověk oddlužit, musí splnit podmínky, které jsou dané insolvenčním zákonem. Konkrétně se jedná o podmínku, že dlužník musí po schválení oddlužení splatit 30 % z dlužné částky a to do 5 let. Během době 5 let musí dlužník vyžít pouze s nezabavitelným minimem. Veškeré podmínky týkající se oddlužení se dočtete v článku týkající se oddlužení.

Některé podmínky oddlužení:

  • prokázání úpadku (člověk musí mít více než dva věřitele a peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti)
  • existence majetku nebo pravidelný měsíční příjem
  • schopnost do 5 let splatit min. 30 % svých dluhů

Pro koho je oddlužení určeno?

Oddlužení je vhodné pro všechny lidi, kteří chtějí řešit svojí špatnou finanční situace a zbavit se veškerých svých dluhů. Díky oddlužení kromě řešení této situace zamezíte také neustálému navyšování vašich dluhů či zabráníte možné exekuci.

Průběh oddlužení

V první řadě si dlužník musí nechat vypracovat návrh na oddlužení, který se poté zašle příslušnému krajskému soudu, pod který dlužník spadá. U podaného návrhu jsou zkoumány nejen formální náležitosti, ale také jeho obsah. Člověk, který má dobře placenou práce, má velkou šanci, že mu oddlužení bude schváleno.

Dvě metody oddlužení

Insolvenční zákon nabízí dvě možnosti oddlužení. První metoda je rychlá a závislá na výši majetku. V tomto případě je dlužníkovi veškerý majetek zabaven, prodán a použit na dluhy. Druhá metoda je pomalejší, neboť se na žádný majetek dlužníka nesahá. Tato metoda spočívá v tom, že dlužníkovi po dobu 5 let zůstává nezabavitelné minimum a zbytek peněz jde na splacení dluhů. V tomto případě člověk nemusí vlastnit žádný majetek, ale musí mít stálou práci a pravidelný měsíční příjem.

Schválení či prominutí dluhů

Když je dlužníkovi povoleno oddlužení, jak už bylo výše zmíněno, ten musí během 5 let splatit alespoň 30 % svých pohledávek. Když tyto podmínky dlužník splní, bude mu po 5 letech zbytek dluhů prominut.

V případě, že dojde k nemožnosti splácení dluhů z nějakého vážného důvodu, je to potřeba příslušnému soudu prokázat. To znamená, že mu musíte doložit, že k neschopnosti splácení nedošlo úmyslným zaviněním, ale kvůli okolnostem, které nešlo nijak ovlivnit.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek